Privaatsus - URETEK Baltic
logo logo

Privaatsuspõhimõtted

URETEK Baltic on Teie konfidentsiaalsuse säilitamise ja austamise oma südameasjaks võtnud. Kogu teavet, mille Te meile edastate, kasutatakse ainult URETEK Baltic´u võrgustiku piires ning seda ei anta ühelgi tingimusel edasi kolmandatele isikutele.

ESILEHELE