Privaatsus – URETEK Baltic
logo logo

Privaatsuspõhimõtted

URETEK Worldwide on Teie konfidentsiaalsuse säilitamise ja austamise oma südameasjaks võtnud. Kogu teavet, mille Te meile edastate, kasutatakse ainult URETEK’i võrgustiku piires ja seda ei anta mingil juhul edasi ühelegi kolmandale isikule.

ESILEHELE