URETEKi tehnoloogia eelised vaitehnoloogia ees – URETEK Baltic
logo logo

Tehnoblogi

Muu|URETEKi tehnoloogia eelised vaitehnoloogia ees
06.03.2020

URETEK on ehitisealuse pinnase tugevdamise, tõstmise ja loodiajamise tehnoloogia, mis võimaldab tõkestada puit-, tellis-, kivi- ning betoonkonstruktsioonide liikumist ja vajumist ning suurendada pinnase ja vundamendi kandevõimet. Tehnoloogia sobib nii väikemajade ja eluhoonete kui ka laokomplekside, raudteede ja lennujaamade vajumise ja loodiajamise probleemide lahendamiseks. Samuti sobib see maalihete ärahoidmiseks ning keeruliste objektide torustike ja hüdroisolatsiooni vajumise ennetamiseks.

Erinevalt vaivundamendist avaldab URETEK pinnasekihile kohe mõju ega soodusta uute pragude teket ja konstruktsiooni purunemist. Osa kandekonstruktsioonist, mille alla betoonvundament püstitati, saab lisakaalu ja muutub jäigaks, samal ajal kui ülejäänud osad jätkavad liikumist-vajumist. See põhjustab uute pragude ja murdekohtade teket. URETEKi materjalid avaldavad mõju pinnasekihile, muutes selle tihedust ja kandeomadusi.

Vaitehnoloogia puhul pole võimalik lahendada põhiülesandeid – pinnasekihti tihendada ja selle tulemusena külghõõrdumise koefitsiendi tõsta. Kasutades URETEKi tehnoloogiat vaikonstruktsioonide tõhususe suurendamiseks, saavutatakse pinnase tihendus- ja hõõrdumiskoefitsiendi tõus. Mõnel juhul vaiade püstitamise vajadus kaob, kuna pinnasekihid omandavad „tingliku monoliidi“ seisundi ja muutuvad konstruktsiooni võimsaks aluspõhjaks. Tungides ka kõige väiksematesse tühimikesse ja sidudes pinnast (tänu materjali kõrgetele kleepuvusele), armeerivad geopolümeervaigud tinglikult pinnase. Vaitehnoloogia on töömahukas ega garanteeri probleemi lahendamist 100%, sest puudub võimalus mõjutada pinnasekihtide kandevõimet ja niiskusetaset aluspõhja all. Kaldvaiade püstitamisega vundamendi alla kaasneb aga nende suur purunemisoht.

URETEKi tehnoloogia võimaldab jätta kõrvale kõik traditsioonilised meetodid ning teha kõike seda, mida eespool nimetatud meetodid ei võimalda. Sel puhul tihendatakse pinnas „tingliku monoliidi“ seisundini. Geopolümeerid mõjuvad pinnasekihile, mitte eraldi punktidele, mis võimaldab pinnasekihtide paisumisel deformatsioone ja purunemisi vältida. Erinevalt traditsioonilistest meetoditest saab URETEKi tehnoloogiat rakendades ka poorsete aluspindade kandevõimet tõsta. Tänu URETEKi materjalide tugevale kleepuvusvõimele (nakkumisele erinevate pindadega) ja suurele tihendusastmele samaaegse pinnase armeerimisega on võimalik lahendada objektide ja pinnaste kandevõime tugevdamise probleemid.

Anda objekt uuesti kasutusse, tõsta ehitusaluse maatüki väärtust, peatada hoone vajumine ja vertikaalsed nihked, tõkestada maalihkeid, teha vundamendi hüdroisolatsioon – kõike seda on võimalik saavutada URETEKi geopolümeervaikude abil.

Vaitehnoloogia ja URETEKi tehnoloogia võrdlus

Vailahendus:

 • nõuab kolm-neli nädalat, et eemaldada plaadid, monteerida lahti vanad ja paigaldada uued konstruktsioonid;
 • põhjustab märkimisväärset müra ja tolmu, kaasnevad tervisekaitse- ja ohutusnõuded;
 • põhjustab tõsiseid häireid äritegevuses;
 • nõuab märkimisväärseid ettevalmistusi ja jõu mobiliseerimist;
 • nõuab sageli sise- ja väliskaitsemeetmete rakendamist;
 • nõuab jäätmete toimetamist prügilasse;
 • nõuab materjalide kohaletoomist, kokkupanekut, utiliseerimist;
 • nõuab suuri pindu seadmete paigaldamiseks ning personali ja materjalide paigutamiseks, mis toob kaasa lisakulud;
 • hõlmab ligi 20 päeva, mil kogu tööpiirkond tuleb muuks tegevuseks (või kasutuseks) täielikult sulgeda:
 • avaldab vahetu sekkumise tõttu mõju kandekonstruktsioonidele ja teatud juhtudel on vaja projekt enne kinnitada.

URETEKi lahendus:

 • tööd saab planeerida, et vältida tõrkeid objekti töös;
 • ei kaasne tervisekaitse ja ohutusega seotud lisanõudeid, kuna protseduur on puhas ja tõhus;
 • realiseerub üldjuhul kolmandikuga sellest ajast, mis kulub vaiade püstitamisele;
 • puudub eraldi töötingimuste loomise vajadus (elektri olemasolu, ruumi mahutavus jne);
 • täielik mobiilsus ja paindlikus;
 • tekitab vähem tolmu, müra ja jäätmeid, tagatud on puhtus enne tööde alustamist, tööde käigus ja pärast tööde lõpetamist;
 • garanteeritud ja prognoositav tulemus;
 • keskmise projekti kestus on viis päeva;
 • ettevõttes või hoones jätkub elu tavalises rütmis;
 • ei sekkuta kandvasse konstruktsiooni.
Tagasi
Jaga artiklit: