Keskkonnasäästlik tehnoloogia | URETEK Baltic

Keskkonnasäästlik tehnoloogia

Võrreldes traditsiooniliste pinnaseparanduse meetoditega on URETEK tehnoloogia näol tegemist 70% kiirema, 30% keskkonnasõbralikuma ning 20% soodsama lahendusega.

URETEK meeskonna eesmärk on stabiliseerida vajunud ehitiste pinnast ja konstruktsioone sotsiaalselt vastutustundlikul moel. Meie põhiväärtused on professionaalsus, kliendikesksus ja nullkahju – me püüame oma klientidele pakkuda alati kõige mugavamat, usaldusväärsemat ja kulutõhusamat lahendust, minimeerides samas negatiivset mõju nii inimestele kui ka keskkonnale meie ümber.

Geopolümeervaikudega seotud tööde puhul on nende keskkonna, tervise ja ohutusega seotud võimaliku mõju küsimärgi alla seadmine igati mõistetav. Seetõttu on URETEK oma asutamisest alates rangelt kinni pidanud nii meie meeskonna ja klientide tervise kui ka meie tööga seotud ökosüsteemide kaitsmise poliitikast.

Uuringud on tõestanud, et URETEK geopolümeervaigud ja tehnoloogia ei avalda negatiivset mõju keskkonnale ega saasta pinnast. Seda aitab tagada järgnev:

  • Kokkusegatud vaigukomponendid moodustavad suletud ja omavahel väga tihedalt seotud molekulaarahelad.
  • Injekteeritava geopolümeeri kogus on harva suurem kui 2–4% töödeldud ala mahust (0,2–1% massist).
  • Tänu kiirele polümeriseerumisele ei valgu geopolümeer injekteerimiskohast kaugemale kui 2 meetrit.
  • 90% töödest viime läbi maapinna lähedal (3–4 meetri sügavusel).

Tänu asjaolule, et URETEK sissepritsetehnoloogia ei hõlma endas kaeve- ega lammutustõid, raskeveokite kasutamist ega ehitusjääkide äravedu, saame tagada oma tegevusega minimaalse süsinikujalajälje keskkonnale.

Seega võime ühemõtteliselt kinnitada, et URETEK tehnoloogia on igati keskkonnasõbralik, tagades jätkusuutlike lahenduste pakkumise võimekuse nii pinnase tugevdamiseks kui ka ehitiste stabiliseerimiseks. Minimeerides oma igapäevase tegevusega negatiivset mõju keskkonnale.

2023. aasta märtsis liitus URETEK Baltic ka rohepöörde eestvedava organisatsiooniga ROHETIIGER.

“Liitusime Rohetiigriga, kuna tahame panustada ning kaasa rääkida säästvama keskkonna loomisele läbi tugeva organisatsiooni, et mitte olla hääl keset kõrbe. Meie eesmärk on koos teiste mõttekaaslastega tuua muutused nii tellija kui ka töövõtja mõtteviisidesse ning tulevastesse nõudmistesse.“

Roman Reiner-Latõšev, URETEK Baltic OÜ tegevjuht ja juhatuse liige

LOE EDASI “ROHETIIGER” VEEBIST