Ajaloolised objektid – URETEK Baltic
logo logo

Ajaloolised objektid

Suure ajaloo- ja kultuuriväärtusega objekte ähvardab loomulik vananemine ja häving nagu kõiki muid rajatisigi. Rahvuslikku ja maailma kultuuripärandisse kuuluvaid objekte peab aga taastama, restaureerima või rekonstrueerima nii, et konstruktsioonide kahjustused oleksid minimaalsed, olgu see seinte ja põranda remont või vundamendi tõstmine ja tugevdamine. Ajalooliste ehitiste kahjustusi saab minimeerida URETEKi geopolümeeride tehnoloogiat kasutades.

Võta ühendust
eramud_back

Tehtud tööd

Riia Toomkirik

Rohkest pinnaseveetaseme langusest tingituna hakkasid õhu kätte jäänud tammevaiad lagunema, mis omakorda tõi kaasa hoone vajumise. Suursuguse kiriku vajumisest andsid aimu ohtrad praod hoone seintes ning võib öelda, et oli vaid aja küsimus, mil ette oleks pidanud võtma suuremahulised renoveerimistööd.

LOE EDASI

Mooste viljakuivati

Mooste mõisa endisel viljakuivatil oli vesi uhtunud 1,5 meetri sügavuselt kuivatiahjude korstna aluspinna, mistõttu oli korsten vajunud juba 5 cm ning suure tõenäosusega oleks vajumine veelgi jätkunud.

LOE EDASI

Ajalooline kõrtsihoone Haapsalus

Restaureerides ajaloolist kõrtsihoonet lisas projekteerija hoonele lisakoormust, mistõttu tekkis vajumi kahtlus. Vastutustundliku meeskonnana peatati koheselt ehitustegevus ning asuti uurima võimlikku vajumit ning jõuti otsusele, et vajumi võimalus on suur ning hoone vajab lisatoestust.

LOE EDASI

Nikolai Pirogovi mälestusmärk

Tartus on Pirogovi plats ja Toomemägi üks Tartu tähtsaimad pargialasid. Mõned aastad tagasi läbis plats uuenduskuuri, kuid ehitustööde käigus hakkas vajuma Tartu ülikooli kunagise professori Nikolai Pirogovi mälestusmärgi üks külgedest.

LOE EDASI

Väärikas aadlielamu

Tallinnas Toomapeal hakkas 1776 aastal ehitatud kolmekordne aadlihoone 2000-ndatel vajuma. Fassaadi ja vaheseintesse tekkisid märkimisväärsed praod ja hoone uus omanik hakkas otsima probleemile lahendust ning kontakteerus URETEKi meeskonnaga.

LOE EDASI