Ehitus- ja mäetööstuse | URETEK Baltic

URETEK tehnoloogia abil lahendatavad probleemid tööstus- ja ehitusplatvormidel

Ehitus- ja mäetööstuse platvormidel on seadmete töökindluse puudumise põhjuseks sageli nende halb kvaliteet või siis on need konkreetseks tööks sobimatud. Tihtipeale võib probleem aga olla seotud ka maapinna vajumisega.

Ka väikesed vajumise tagajärjel pinnases tekkinud kõrvalekalded võivad täpsust nõudvate masinate ja mehhanismide töös häireid põhjustada ning seadmeid liigselt koormata. Kokkuvõttes võib selline olukord põhjustada töös märkimisväärseid häireid ning olla ka rahaliselt kulukas. Kui probleemile ei pöörata tähelepanu, võib seade koguni puruneda, mille tagajärjeks on tööseisak ja kulukas remont (tehniline hooldus), tootlikkuse langus ja mõnel juhul ka ohurisk.

Võimalike probleemide esimesed tunnused

Jaoskonna operaatoril soovitatakse kontrollida seadme samateljelisust. Sagedaste hälvete hulka kuuluvad:

  • seadme tekitatav ebatavalise kõlaga müra;
  • tehnika ebanormaalselt kiire kulumine, eriti konveierilintidel ja kraanateedel;
  • rööbasteede ja masinaaluste pindade ülemäärane kulumine liigse vibratsiooni tõttu, mis põhjustab pinnase vajumist.

Vajumise (maapinna järkjärgulise varisemise, tihenemise või allavajumise) levinuimad põhjused on drenaažiga seotud probleemid, halvasti tihendatud täitematerjal ja mehaaniline vibratsioon.

Varane vastumeetmete rakendamine on olulise tähtsusega

Alati on soovitatav peatada pinnase vajumine enne seadme rikkiminekut, sest see võimaldab minimeerida kulutusi tööseisakule ja remondile. Tänapäevaste pinnasetehniliste meetodite abil on seda lihtsam ja kiirem teha, kui paljud aimata oskavad. Näiteks on URETEKi vaigu sissepritse tehnoloogia usaldusväärne, mugav, tõhus ja kulu efektiivne alternatiivlahendus traditsioonilistele meetoditele nagu betoneerimine või tsementimine. URETEKi tehnoloogia puhul sisestatakse vaik madala rõhu all tihendusest laiali vajunud, lõhutud struktuuriga või ebapüsivasse pinnasesse või kivimisse, et neid tugevdada. URETEKi operatiivset ja tõhusat tehnoloogiat saab rakendada ka olukorras, kus ehitusplatvormi töösse ei ole võimalik sekkuda. Olenevalt mahust võtab protseduur kuni mõni päeva ning seda saab teha paralleelselt ehitustöödega ja ilma vahepausideta. Just see teeb meetodi paindlikuks.

URETEKi tehnoloogias kasutatavad kerged ja samas vastupidavad vaigud on säästlikud ja keskkonda vähe koormavad ning abiks väga erinevate tehnoloogiliste ja geotehniliste ülesannete täitmisel. Rakendusvaldkonnad on näiteks kütusepaakide, maa-aluste hoidlate, veesurvetorude, sademeveetorude ja tunnelite kasutuselt eemaldamine, samuti suurte õõnsuste, tühimike ja isegi mahajäetud kaevanduste massiga täitmine.


Märksõnad

Tasuta konsultatsioon +372 506 5959