Pragude teke | URETEK Baltic

Pragude kõrvaldamiseks eramajade seintest ja põrandatest tuleb eelkõige tegeleda nende tekkepõhjusega

Praod võivad majade seintesse ja põrandatesse tekkida vundamendi vajumise tagajärjel, kui hoone aluspinnas nõrgeneb

Pragude kõrvaldamiseks tuleb eelkõige kõrvaldada nende tekke põhjus, st tugevdada pinnast ja tõsta vundament projekteerimiskõrgusele. Seda on kõige lihtsam teha, kasutades URETEK geopolümeeride sissepritse tehnoloogiat.

Eramaja seisund oleneb muu hulgas hoonealuse pinnase seisundist. Maja vundament avaldab pinnasele survet ning võib seetõttu järkjärgult allapoole vajuda. Kui vajumine ei ületa lubatud piirnormi, siis püsib maja stabiilsena. Kui piirnorm ületatakse ja kui vundamendi eri osad vajuvad ebaühtlaselt, tuleb olukorra parandamiseks midagi ette võtta.

Vundamendi vajumise korral tekib oht, et kahjustada saavad põrand, kandvad ja mittekandvad seinad, vahelaed ja vaheseinad. Neis konstruktsioonides võivad tekkida praod, samuti on võimalik ukse- ja aknaavade kõverdumine, tehniliste kommunikatsioonide purunemine jne. Niisugustel juhtudel ei anna pragude kinnilappimine hoone põrandas ja seintes tulemusi, sest sellega ei kõrvaldata nende tekkepõhjust, milleks sageli on ehitisealuse pinnase nõrgenemine.

Pinnase nõrgenemine võib olla põhjustatud vastutustundetust suhtumisest ehitustöödesse: ehitisealust pinnast ei ole piisaval määral tihendatud. Esineb muidugi ka avariijuhtumeid, kui pinnase omadused muutuvad vee- ja kanalisatsioonitorustike või maa-aluste reservuaaride purunemise tõttu. Pinnase nõrgenemise taga võivad olla ka muutused pinnasevee tasemes.

Pinnase tugevdamine ja vundamendi stabiliseerimine

Traditsiooniliselt on kasutatud ehitisealuse pinnase tugevdamiseks ja maja vundamendi tõstmiseks rasketehnikat. Maja on tulnud remondi ajaks elanikest vabastada ja vundamendi juurde pääsemiseks on tehtud mahukaid mullatöid. Niisugusel juhul võtavad pinnase tugevdamise ja vundamendi kindlustamise tööd 1–1,5 kuud.

Praegu võib tänu URETEKi geopolümeeride sissepritse meetodile pinnast tugevdada ja vundamenti endisele kõrgusele tõsta vaid kahe-kolme päevaga. Seejuures ei pea majas remonti alustama ja pole ka vaja elanikke majast välja kolida. Kõik geopolümeeride sissepritsega seotud tööd tehakse maapinnal mööda hoone perimeetrit või maja siseruumides ilma rasketehnikata.

Geopolümeeride sissepritse

Pragude kõrvaldamiseks eramajade põrandates ja seintes kasutatakse kahte URETEKi geopolümeeride sissepritse meetodit. Meetod Deep Injection võimaldab vundamenti tõsta ja pinnast tugevdada märkimisväärselt sügaval. Meetod Slab Lifting aga annab võimaluse tõsta alumise korruse põranda betoonplaate, pritsides geopolümeervaiku vahetult betooni alla plaadi ja pinnase vahele.

Pärast sissepritset paisuvad geopolümeervaigud kiiresti, täidavad kõik tühimikud ja õõnsused, tugevdavad pinnast ning avaldavad vertikaalsuunas survet. Vaik struktureerub ja hangub 15 minuti jooksul. Kui geopolümeere liialt niiskesse pinnasesse pritsida, siis suruvad need sellest niiskuse välja ja tugevdavad pinnast.

Konstruktsioonide tõstmise ja pragude eemaldamise kulgu kontrollitakse töö käigus laserloodi abil, mille mõõtmisviga on vaid kuni ±1 mm. Sissepritse tehakse läbi 12–16 mm läbimõõduga tehnoloogiliste aukude, mis puuritakse hoone alumise korruse betoonpõrandasse või siis pinnasesse hoone ümber.


Märksõnad

Raudbetoon-konstruktsioonide pragunemiskindlust mõjutavad tegurid ja tugevdamise meetodid

Raudbetoonkonstruktsioonide vastupidavuse uurimisel jälgitakse kindlasti pragunemiskindlust. Ehitajatel on võimalik välja selgitada uuritava materjali võime pidada vastu erinevatele sise- ja välismõjudele. Seda näitajat tähistatakse teatud ajahulgaga, mis kulub esimeste pragude ilmumiseni. Mida kauem püsib konstruktsioon terviklikuna, seda suuremaks peetakse materjali pragunemiskindlust. Pragu suureneb siis, kui pingetegur ületab märkimisväärselt materjali lubatud läviväärtuse.

Täpse hinnangu võib anda vaid betooninäidiste ekspertiis. See praegu kõige tõhusam uurimisviis prognoosib konstruktsiooni püsivust tulevikus.

Betooni pragunemiskindlust mõjutavad tegurid

Väikseid kahjustusi ja nende arenemist betoonis võivad esile kutsuda välised tegurid – niiskus ja temperatuur –, samuti tooraine enda omadused. Pragunemiskindluse määramisel võetakse arvesse andmeid materjali kvaliteedi, painduvuse, roomavuse, vajuvuse ja muu kohta. Samuti mängivad siin tähtsat osa ehituse konstruktsioonivormid ja mõõtmed.

Lisaks tasub arvestada tsemendi valmistamise tehnoloogiat. Väikese kõvastumiskiirusega materjali puhul ilmneb pragude teket harvem. Just seetõttu on pragunemiskindluse määramine suurel määral kompleksne ja nõuab mitmekülgset uurimist.

Võimalused betooni pragunemiskindlust suurendada

Isegi väikeste pragude ilmumist betoonkonstruktsioonidesse peetakse küllaltki ohtlikuks. Väikesed purustused võivad põhjustada tsemendi mahavarisemist ja armatuuri paljastumist. Selle tagajärjel tekib korrosioon, mis põhjustab edasist lagunemist. Betooni saab vastupidavamaks muuta järgmiste meetodite abil:

– segusse eriliste tugevdavate omadustega lisandite lisamine;
– vee magnetiseerimine;
– betooni koostise kontrollimine;
– pinna rauaga katmine;
– spetsiaalse kaitsekihi paigaldamine, et väikesed praod ei saaks tekkida;
– konkreetseks otstarbeks kõige sobivama struktuuriga betooni loomine.

Betooni optimaalse koostise tarvis on vaja valida koostisosad õiges suhtes, tänu millele peab ka betoonkonstruktsioon kaua vastu.

Kui pragu on siiski tekkinud

Enne betoonkonstruktsioonide remonti tuleb leida pragude tekke põhjus. Taastamistööd võib jagada kaheks:

– konstruktsiooni puuduste remont;
– uute konstruktsioonide püstitamine kahjustatud osade asendamiseks.

Kõige optimaalsem pragude kõrvaldamise viis on sissepritsemeetod. Probleemsesse kohta surutakse rõhu all spetsiaalne segu. Kui on tarvis kaitsekihti taastada, siis kasutatakse torkreetimismeetodit. Sellisel juhul valmistatakse spetsiaalne ehitussegu, mis kantakse rõhu all ettevalmistatud pinnale.

Kui vead tekivad pinnase tõttu, tuleb probleem võimalikult kiiresti lahendada aluspõhja tugevdamise või stabiliseerimise teel.

URETEKi spetsialistidel on olemas kõik vajalik betoonkonstruktsioonide analüüsimiseks, remontimiseks ja taastamiseks. Pöördudes abi saamiseks meie poole, võib iga tellija arvestada kõikide probleemide lahendamisega.


Märksõnad

WhatsApp Icon Võta ühendust WhatsAppis
Tasuta konsultatsioon +372 506 5959