Ehitus ja tööstus | URETEK Baltic

Tööstushoonete vundamentide stabiliseerimine ja tugevdamine

Geopolümeere kasutatakse laialdaselt tootmis- ja tööstusobjektide taastamis- ja remonditöödel.

Geopolümeersed vaigud sobivad nii töötavate ettevõtete vundamendi tugevdamiseks kui ka kasutuseta objektide moderniseerimiseks, et seal võimsamad seadmed kasutusele võtta.

Paljusid tööstus- ja tootmisobjekte mõjutab regulaarselt ülekoormus. Olenevalt ettevõtte eripärast võib tegu olla nii staatilise kui ka pikaajalise dünaamilise mõjuga.

Niisuguste koormuste tagajärjel tiheneb pinnas alumise korruse põrandaplaatide ja ehitise vundamendi eri osade all. Sellega kaasneb sageli vundamendi ja põranda vajumine, mis põhjustab hoone konstruktsioonis kahjustusi. Vajumise kõrvaldamiseks võib kasutada geopolümeervaikude sissepritse meetodit.

Hoone konstruktsioonikahjustuste kõrvaldamine

Üks probleeme, mis töö käigus sageli esile kerkib, on seotud sildkraanade kasutamisega. Suurte koormuste regulaarsel teisaldamisel tekib kraana tugedele ebaühtlane dünaamiline koormus. Selle tagajärjel võib pinnas ühtede tugede all tiheneda tugevamini kui teiste all ning kogu konstruktsioon vajub ebaühtlaselt. Juhul kui kraana toed on lisaks hoone kandva konstruktsiooni elemendid, võib kokkuvõttes tekkida kogu objekti purunemise oht.

Selleks et hoone kandvat karkassi tugevdada ja sildkraana seisund stabiliseerida, tuleb vajunud vundamendi tugede alla pinnasesse geopolümeervaiku sisestada. Selle tulemusel ei parane tõenäoliselt mitte ainult kraana, vaid ka ehitise seisund.

Ettevõtete vundamendi tugevdamine

Geopolümeervaikude sissepritset võib pinnase tugevdamiseks tööstusobjektide vundamendi all teha ilma tootmistsüklit katkestamata. Sissepritset tehakse väikeste mobiilsete seadeldiste abil, sisestades geopolümeerse materjali läbi tehnoloogiliste aukude, mis on puuritud alumise korruse põrandasse või hoonega külgnevasse kattesse (pinnasesse). Geopolümeervaikude sissepritseks kasutatakse väikese läbimõõduga torusid. Materjal paisub ja kõvastub vaid mõne minuti jooksul.

Ettevõtete võimsuse suurendamine

Mahajäetud või seisvate tööstusobjektide uus kasutuselevõtt toob sageli kaasa vajaduse rakendada võimsamaid seadmeid. Sellega kaasnevad suuremad koormused hoone esimese korruse põrandale ja vundamendile. Juhul kui niisugused koormused ületavad piirnormi, tuleb alumise korruse põranda- või vundamendialust tugevdada.

Vundamendi tugevdamisel geopolümeeride abil kasutatakse Deep Injectioni sügavpritsemeetodit, millega saab materjali sügavale pinnasesse sisestada. Lisaks võib ruumi alumise korruse põranda tugevdamiseks teha sissepritse Slab Liftingi meetodit kasutades. Sissepritse võib teha nii enne kui ka pärast uute seadmete paigaldamist. Geopolümeeride sissepritset tehakse seni, kuni ehitusaluse pinnase kandevõime vastab normväärtusele.


Märksõnad

Operatiivsed ja tõhusad lahendused, mis aitavad säilitada ja tugevdada tähtsaid taristuobjekte

Kohalikud kommunaalteenistused ja valitsusasutused vastutavad suure hulga rajatiste eest alates teedest ja sildadest kuni veevarustus-, kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemideni. Selleks et tagada elanike ohutu, tõhus ja häireteta teenindamine on väga oluline hoida need objektid töökorras. Taristute pidev järelevalve ja tehniline teenindamine ei ole tähtis mitte ainult tööohutuse ja tõhususe, vaid ka pikaajalise töökindluse seisukohast.

Hiljutise uuringu kohaselt mõjutavad häired peamistes kommunaalteenustes nagu elektri- ja veevarustus tõsiselt nii äritegevust kui ka kodumajapidamisi. Samuti võib liiklusmagistraalide ja väiksemate teede seisundi halvenemine vähendada kaubavedude otstarbekust, tõsta transpordivahendite teenindamisega seotud kulutusi ning suurendada avariiohtu.

Mõistes taristute hooldamise ja uuendamisega kaasnevate kulutuste kasvu, on paljud Euroopa kohalikud omavalitsused ja riigivõimuorganid tunnistanud URETEKi innovaatilised tehnolahendused üheks kiiremaks ja majanduslikult säästlikumaks viisiks erinevaid, sageli keerulise konstruktsiooniga objekte töökorras hoida ja taastada.

Sobiva lahenduse valimisel on tähtis arvestada teguritega, mis mõjutavad taristuobjektide ohutust, kasutusmugavust ja vastupidavust. Näited URETEKi taristute teenindamiseks mõeldud innovaatilistest lahendustest:

Ühiskondlike hoonete ja maa-aluste taristute stabiliseerimine

URETEKi mitteinvasiivset vaigu sissepritse tehnoloogiat kasutati Moskva City ehitamisel, et täita soojusmagistraaliga piirnenud suured õõnsused ja tühimikud ning taastada ehitisealune pinnas, tõsta maapinna kandevõimet ja takistada selle edasist vajumist. Ettevõtmise käigus stabiliseeriti ja toestati soojustorustik efektiivselt vähem kui nädalaga, häirimata külgnevate torustike tööd.

URETEKi poole pöördutakse sageli ka selleks, et stabiliseerida vundamendialuse maapinna ebaühtlase vajumise tõttu kannatanud riiklikke ja ühiskondlikke ehitisi. Näiteks kui Belgorodi oblastis avastati, et kohalikule omavalitsusele kuuluva ja restoranina kasutatava hoone vundament ja põrand on vajunud ning selle tõttu on tekkinud seintesse suured praod, suutis URETEK operatiivselt ja säästlikult hoone taastada. Hoone tõstmiseks, uuesti loodimiseks ja toestamiseks kulus vaid kümme päeva ja selleks kasutati geopolümeervaiku.

Reservtorude kasutuselt eemaldamine

URETEKi kergvaik on läbiproovitud ja innovaatiline lahendus, et täita mahukaid torusid ja muid tehnilisi reservuaare, mis on kavas kasutuselt eemaldada. Kuzbassi regioonis kasutati URETEKi tehnoloogiat ühe maa-aluse veetorustiku täitmiseks kaevandusšahti moderniseerimise käigus. URETEKi geopolümeer on n-ö voolav materjal, mida on võimalik pumbata üsna suure vahemaa taha (paisudes saavutab materjal minimaalse tiheduse juures uskumatult suure survetugevuse). Paljud kliendid on imetlenud materjali võimet kiiresti ja säästlikult suuri tühimikke, õõnsusi, torusid ja reservuaare täita.

Kuna Vene Föderatsiooni linnad kasvavad jõudsalt, põhjustavad need taristutele üha suuremat koormust. Seepärast on tähtsam kui kunagi varem tagada ehitiste püsimine pikaajalises perspektiivis, arvestades samas, et lahendused ja meetmed, mida rakendatakse praegu, mõjutavad tulevastele põlvkondadele mõeldud ehitiste kvaliteeti.


Märksõnad