maa-alused taristud | URETEK Baltic

Maa-aluste konstruktsioonide remont ja hüdroisolatsioon

Geopolümeervaike on võimalik kasutada maa-aluste rajatiste hüdroisolatsiooniks ja tugevdamiseks.

Samuti saab geopolümeeride abil muuta veekindlaks ja taastada maa-aluseid mahuteid, kaeve, kollektoreid, kütusepaake, torustikke, kaevandusi, keldreid ja muid objekte.

Sellistes maa-alustes rajatistes võivad tekkida mikropraod, millest tehnoloogilised või pinnasevedelikud läbi tungivad. Paljudel juhtudel ei saa konstruktsiooni veekindlust kiire remondi, kahjustatud elementide vahetuse ja pragude lappimisega täielikult taastada. Pragude tekke põhjuseks võib olla ka pinnaseomaduste muutumine kihis, kus konstruktsioon paikneb.

Kui maa-aluse rajatise seinad on hakanud vedelikke läbi laskma, siis on üsna tõenäoline, et pinnas on nõrgenenud või minema uhutud või on tihendus hõrenenud. Niisuguses olukorras tuleb pragude lappimise ja objekti taastamise kõrval tugevdada ka pinnast. Seda saab teha, suurendades pinnase tihedust URETEKi geopolümeeride abil.

Geopolümeervaikude eripära

URETEKi geopolümeeride suur eelis seisneb selles, et materjal ei reageeri veega. Geopolümeerid lihtsalt tõrjuvad vee ümbritsevasse keskkonda. Kui geopolümeere nõrgenenud niiskusküllasesse pinnasesse pritsida, surutakse vesi sellest välja, pinnas ise aga tugevneb ja tiheneb.

Lisaks väheneb geopolümeeridega tugevdatud ja tihendatud pinnase veeneelduvusvõime. Lisaefekt geopolümeeride kasutamisel on veel konstruktsiooni seinte hüdroisolatsioon neis kohtades, kuhu sissepritse tehti.

Kaevanduste ja tunnelite seinte töötlemine

Sageli ehitatakse tunnelid, torustikud, kaevandused ja muud niisugused konstruktsioonid kokkupandavatest elementidest. Selleks et muuta sellise konstruktsiooni kahjustatud elemente veekindlaks ning täita vuugid ja liitekohad koosteelementide vahel, võib kasutada geopolümeervaikusid. Vaigud sisestatakse sissepritse teel pinnasesse, mis puutub kokku kahjustatud kohtade ja elementidevaheliste liidetega.

Sissepritse võib teha ka maapinnalt ilma kahjustatud konstruktsiooni välja kaevamata ja otse tunneli või kaevanduse seest (kui selline võimalus on). Sissepritse ajal võib geopolümeerne materjal sattuda isegi kaevanduse või tunneli ruumi – see annab tunnistust töö kvaliteedist. Üleliigne materjal tuleb sisepindadelt lihtsalt eemaldada.

Pinnase veemahutavuse vähenemine

Teine maa-aluste rajatiste (keldrid, vundamendid jne) hüdroisolatsiooniomaduste halvenemise põhjus on konstruktsiooni seintega külgneva pinnase tagasipuistematerjali ebakvaliteetne tihendus. Selline pinnas kaotab veekindlust ja niiskub sagedamini, mis omakorda avaldab mõju rajatise seintele.

Selle protsessi saab peatada, kui tihendada pinnast geopolümeeride sissepritse teel. Geopolümeeride sissepritsel pinnase veemahutavus väheneb, kaudseks tagajärjeks on rajatise veekindlus.


Märksõnad

Operatiivsed ja tõhusad lahendused, mis aitavad säilitada ja tugevdada tähtsaid taristuobjekte

Kohalikud kommunaalteenistused ja valitsusasutused vastutavad suure hulga rajatiste eest alates teedest ja sildadest kuni veevarustus-, kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemideni. Selleks et tagada elanike ohutu, tõhus ja häireteta teenindamine on väga oluline hoida need objektid töökorras. Taristute pidev järelevalve ja tehniline teenindamine ei ole tähtis mitte ainult tööohutuse ja tõhususe, vaid ka pikaajalise töökindluse seisukohast.

Hiljutise uuringu kohaselt mõjutavad häired peamistes kommunaalteenustes nagu elektri- ja veevarustus tõsiselt nii äritegevust kui ka kodumajapidamisi. Samuti võib liiklusmagistraalide ja väiksemate teede seisundi halvenemine vähendada kaubavedude otstarbekust, tõsta transpordivahendite teenindamisega seotud kulutusi ning suurendada avariiohtu.

Mõistes taristute hooldamise ja uuendamisega kaasnevate kulutuste kasvu, on paljud Euroopa kohalikud omavalitsused ja riigivõimuorganid tunnistanud URETEKi innovaatilised tehnolahendused üheks kiiremaks ja majanduslikult säästlikumaks viisiks erinevaid, sageli keerulise konstruktsiooniga objekte töökorras hoida ja taastada.

Sobiva lahenduse valimisel on tähtis arvestada teguritega, mis mõjutavad taristuobjektide ohutust, kasutusmugavust ja vastupidavust. Näited URETEKi taristute teenindamiseks mõeldud innovaatilistest lahendustest:

Ühiskondlike hoonete ja maa-aluste taristute stabiliseerimine

URETEKi mitteinvasiivset vaigu sissepritse tehnoloogiat kasutati Moskva City ehitamisel, et täita soojusmagistraaliga piirnenud suured õõnsused ja tühimikud ning taastada ehitisealune pinnas, tõsta maapinna kandevõimet ja takistada selle edasist vajumist. Ettevõtmise käigus stabiliseeriti ja toestati soojustorustik efektiivselt vähem kui nädalaga, häirimata külgnevate torustike tööd.

URETEKi poole pöördutakse sageli ka selleks, et stabiliseerida vundamendialuse maapinna ebaühtlase vajumise tõttu kannatanud riiklikke ja ühiskondlikke ehitisi. Näiteks kui Belgorodi oblastis avastati, et kohalikule omavalitsusele kuuluva ja restoranina kasutatava hoone vundament ja põrand on vajunud ning selle tõttu on tekkinud seintesse suured praod, suutis URETEK operatiivselt ja säästlikult hoone taastada. Hoone tõstmiseks, uuesti loodimiseks ja toestamiseks kulus vaid kümme päeva ja selleks kasutati geopolümeervaiku.

Reservtorude kasutuselt eemaldamine

URETEKi kergvaik on läbiproovitud ja innovaatiline lahendus, et täita mahukaid torusid ja muid tehnilisi reservuaare, mis on kavas kasutuselt eemaldada. Kuzbassi regioonis kasutati URETEKi tehnoloogiat ühe maa-aluse veetorustiku täitmiseks kaevandusšahti moderniseerimise käigus. URETEKi geopolümeer on n-ö voolav materjal, mida on võimalik pumbata üsna suure vahemaa taha (paisudes saavutab materjal minimaalse tiheduse juures uskumatult suure survetugevuse). Paljud kliendid on imetlenud materjali võimet kiiresti ja säästlikult suuri tühimikke, õõnsusi, torusid ja reservuaare täita.

Kuna Vene Föderatsiooni linnad kasvavad jõudsalt, põhjustavad need taristutele üha suuremat koormust. Seepärast on tähtsam kui kunagi varem tagada ehitiste püsimine pikaajalises perspektiivis, arvestades samas, et lahendused ja meetmed, mida rakendatakse praegu, mõjutavad tulevastele põlvkondadele mõeldud ehitiste kvaliteeti.


Märksõnad

Tasuta konsultatsioon +372 506 5959