pinnasevesi | URETEK Baltic

Maa-aluste konstruktsioonide remont ja hüdroisolatsioon

Geopolümeervaike on võimalik kasutada maa-aluste rajatiste hüdroisolatsiooniks ja tugevdamiseks.

Samuti saab geopolümeeride abil muuta veekindlaks ja taastada maa-aluseid mahuteid, kaeve, kollektoreid, kütusepaake, torustikke, kaevandusi, keldreid ja muid objekte.

Sellistes maa-alustes rajatistes võivad tekkida mikropraod, millest tehnoloogilised või pinnasevedelikud läbi tungivad. Paljudel juhtudel ei saa konstruktsiooni veekindlust kiire remondi, kahjustatud elementide vahetuse ja pragude lappimisega täielikult taastada. Pragude tekke põhjuseks võib olla ka pinnaseomaduste muutumine kihis, kus konstruktsioon paikneb.

Kui maa-aluse rajatise seinad on hakanud vedelikke läbi laskma, siis on üsna tõenäoline, et pinnas on nõrgenenud või minema uhutud või on tihendus hõrenenud. Niisuguses olukorras tuleb pragude lappimise ja objekti taastamise kõrval tugevdada ka pinnast. Seda saab teha, suurendades pinnase tihedust URETEKi geopolümeeride abil.

Geopolümeervaikude eripära

URETEKi geopolümeeride suur eelis seisneb selles, et materjal ei reageeri veega. Geopolümeerid lihtsalt tõrjuvad vee ümbritsevasse keskkonda. Kui geopolümeere nõrgenenud niiskusküllasesse pinnasesse pritsida, surutakse vesi sellest välja, pinnas ise aga tugevneb ja tiheneb.

Lisaks väheneb geopolümeeridega tugevdatud ja tihendatud pinnase veeneelduvusvõime. Lisaefekt geopolümeeride kasutamisel on veel konstruktsiooni seinte hüdroisolatsioon neis kohtades, kuhu sissepritse tehti.

Kaevanduste ja tunnelite seinte töötlemine

Sageli ehitatakse tunnelid, torustikud, kaevandused ja muud niisugused konstruktsioonid kokkupandavatest elementidest. Selleks et muuta sellise konstruktsiooni kahjustatud elemente veekindlaks ning täita vuugid ja liitekohad koosteelementide vahel, võib kasutada geopolümeervaikusid. Vaigud sisestatakse sissepritse teel pinnasesse, mis puutub kokku kahjustatud kohtade ja elementidevaheliste liidetega.

Sissepritse võib teha ka maapinnalt ilma kahjustatud konstruktsiooni välja kaevamata ja otse tunneli või kaevanduse seest (kui selline võimalus on). Sissepritse ajal võib geopolümeerne materjal sattuda isegi kaevanduse või tunneli ruumi – see annab tunnistust töö kvaliteedist. Üleliigne materjal tuleb sisepindadelt lihtsalt eemaldada.

Pinnase veemahutavuse vähenemine

Teine maa-aluste rajatiste (keldrid, vundamendid jne) hüdroisolatsiooniomaduste halvenemise põhjus on konstruktsiooni seintega külgneva pinnase tagasipuistematerjali ebakvaliteetne tihendus. Selline pinnas kaotab veekindlust ja niiskub sagedamini, mis omakorda avaldab mõju rajatise seintele.

Selle protsessi saab peatada, kui tihendada pinnast geopolümeeride sissepritse teel. Geopolümeeride sissepritsel pinnase veemahutavus väheneb, kaudseks tagajärjeks on rajatise veekindlus.


Märksõnad

Eramaja vajunud põranda tõstmine ning pinnase stabiliseerimine


Märksõnad

Tasuta konsultatsioon +372 506 5959