Ärihooned – URETEK Baltic
logo logo

Ärihooned

Geopolümeere kasutatakse laialdaselt tootmis- ja tööstusobjektide taastamis- ja remonditöödel. Geopolümeersed vaigud sobivad nii töötavate ettevõtete vundamendi tugevdamiseks kui ka kasutuseta objektide moderniseerimiseks, et seal võimsamad seadmed kasutusele võtta.

Võta ühendust
eramud_back

Tehtud tööd

Ärihooned | Ventspilsi Rimi

Ventspilsi Rimi rajati soisele pinnasele ning selle tulemusel hakkas vajuma keskuse põrand ja keskuse omanik pöördus probleemi lahendamiseks URETEK Baltic OÜ poole.

LOE EDASI

Ärihooned | FEB laohoone

FEB logistikakeskus on ettevõtte süda, kus töötatakse ööpäevaringselt. Isegi lühiajaline keskuse sulgemine oleks ettevõttele logistiliselt väga suur väljakutse ning lisaks ka kulukas. Laos tuli aga ette võtta põrandate tõstmine ja põrandaaluse pinnase tihendamine, kuna kahveltõstukite raskuse all hakkasid liikuma betoonist põrandaplaadid.

block2
LOE EDASI

Ärihooned | Vilniuse Rimi

Vilniuses asuvas kaubanduskeskuses vajus 3500 ruutmeetrit põrandapinda ning kolm betoonist tugiposti. Vajumi põhjustas ehitusviga, mis ei olnud arvestanud keskuse alla jääva 4-5 meetri sügavusel asuva turbakihiga. Kuna kardeti Riia Maxima kaupluse tragöödia kordumist, suleti kaubanduskeskus päevapealt ja enesestmõistetavalt tõi see keskuse omanikule kaasa suure majandusliku kahju.

LOE EDASI

Ärihooned | Tartu Prisma

Tartu Prismas oli vajunud laoruumi põrand 500 ruutmeetri ulatuses ning kuna Prisma töörütmi ei saanud häirida, tehti vajalikud tööd kolmel järjestikusel ööl. See võimaldas kliendil remonditööde ajal järgida oma tavapärast töörütmi ega toonud kaasa mingeid lisakulutusi.

LOE EDASI

Põllumajandusettevõtted | Vao Agro silohoidla

Happeline silomahl oli muutnud silohoidla betoonist kogumisrennid aastatega lekkivaks ja hoidlast imbunud silomahl imbus pinnasesse, uhtes tühjaks betoonplaatide alused ja reostades kõrval asuvat põldu. Hoidlalt oli juba parandatud 2-3 korda, kuid tulutult ja lõpuks pöördus ettevõte URETEKi meeskonna poole.

LOE EDASI

Põllumajandusettevõtted | Vao Agro lüpsiala

Lehmade lüpsialas toimub igapäevaselt rohke veega põrandate pesu. Antud olukorras vajus ära betoonpõrand, mistõttu hakkasid loomade väljaheited ja pesuvesi jooksma äravoolu trappidest eemale ning põranda puhastamine muutus väga keerukaks.

LOE EDASI

Tööstus | Sihva autoremonditöökoda

Uue remondihalli ehitustööde käigus jäi hoone ühes otsas tihendamata vundamendi alus ning ehitustööd tuli katkestada. Vajumi suurus ületas kordades lubatud tolerantsi ning hoone muutus varisemisohtlikuks.

LOE EDASI

Tööstus | Loomsete jäätmete töötlemise tehas Lätis

Lätis asuval tehasel tuvastati drenaažitorude lekkimisest tingitud kandva konstruktsiooniposti vajumine. Pinnase kandevõime oli ebapiisav kuni 2,5-4,2 meetrini, kuna lekked olid pinnase ära uhtunud. Selle tulemusel oli konstruktsioonipost koos vundamendiga vajunud 5 cm ja edasine vajumine oli ainult aja küsimus.

LOE EDASI

Tööstus | Haapsalu Uksetehas

Halva tihendamise tõttu oli raudbetoonplaadi alune pinnas suures osas vajunud ning põrandaliistu ja parketi vahele oli tekkinud kuni 4 sentimeetrine vajum.

LOE EDASI