URETEK tehnoloogia | URETEK Baltic

Betoonitööde ja URETEKi tehnoloogia võrdlus. Plussid ja miinused

Hoone vundamendi deformatsiooni põhjused

Varem kasutati vundamendi remontimisel tsementeerimist, nüüd kasutatakse uut lahendust – URETEKi tehnoloogiat. See on kiire ja kindel alternatiiv vundamendi betoneerimis- ja vaiastamismeetodile. URETEKi tehnoloogia puhul kasutatakse vundamendi remondil unikaalseid tugevdusmeetodeid, mis teatud määral sarnanevad kõrgetasemelise kirurgiaga. Selle tehnoloogiaga kõrvaldatakse konstruktsioonide vajumise ja deformatsiooni põhjused betoonvundamentide plaatkatete, lintvundamentide, postvundamentide ja põrandaplaatide uuesti loodiajamise teel ning lahendatakse isegi juurdesõiduteedega seotud probleemid.

Tööprotsess

URETEKi vaik sisestatakse ehitisealusesse pinnasesse väikeste avade kaudu (tavaliselt läbimõõduga 16 mm, sisetööde puhul ainult 12 mm).

Seejärel URETEKi vaigud paisuvad, täites õõnsused, tihendades aluspinda ja stabiliseerides vundamendi (või muid kandvaid konstruktsioone), nii et maja saab uuesti loodi ajada.

Optimaalsete tulemuste ja ohutuse eesmärgil kontrollitakse laserseadmega pidevalt paisumise käigus tekkivat suurt rõhku.

 • Seintes olevad praod tõmbuvad tavaliselt kokku. Tellistest seina puhul on siis vajalik vaid vuukide teistkordne töötlemine seguga või ühendamine spetsiaalse armatuuriga, krohvitud seinte puhul pragude paikamine ja ülevärvimine.
 • Aknad ja uksed funktsioneerivad tavaliselt taas normaalselt.
 • Pilud põrandaliistude ja kinnitatud põrandate vahel üldjuhul samuti kaovad.

Garantii

Kasutatavad materjalid vastavad rangetele öko- ja ohutusnõuetele ning on välja töötatud spetsiaalselt selleks, et avaldada vastupanu kuivamisele ja vajumisele. Kvaliteet garanteeritakse rohkem kui 50 aastaks.

Betoonitööde abil tugevdamise meetodid

Klassikalises ehituses on vundamendi remondil paljude aastate jooksul olnud peamiseks meetodiks betoonitööd. Võrreldes traditsiooniliste betoonitöödega on URETEKi tehnoloogia eeliseks kiirus, puhtus, vastupidavus ja prognoositavus, majanduslik tõhusus ja võimalus mitte häirida ehitise tavapärast kasutust.

URETEKi materjal tagab pinnase vastupidava stabiliseerimise ja hoone uuesti loodiajamise kiiremini kui betoonitööd, mille puhul ei saa põhimõtteliselt midagi garanteerida. Nüüd võib tõsta maja soovitud kõrgusele keskmiselt ühe-kahe päeva või paari nädalaga, olenevalt maja ehitustehnoloogiast. Lisaks ei teki vaigu sissepritsel prahti, ei ole vaja teha kaevetöid, ei ole vaja vett, tsementi ega betooni.


Märksõnad

Tsementimise / silikaatimise ja URETEK tehnoloogia võrdlus: tsementimise eelised ja puudused

Võrreldes tsemendisegudega on URETEKi materjalid elastsete omadustega, mis on suur eelis. Pinnase paisumisel ja kahanemisel (olenevalt niiskusesisaldusest) tsemendisegu mureneb ja muutub oma omadusi kaotades tolmuks. Tsemendisegude kasutus ja silikaatimine ei ole võimalikud poorse ja suure orgaaniliste ainete sisaldusega pinnase puhul. Olenevalt pinnase happelisusest ja niiskusesisaldusest võib betooni- ja silikaatsegude kõvastumise aeg olla küllaltki ettearvamatu. Tsemendisegud, mis puutuvad kokku löögi- ja vibratsioonikoormustega, muutuvad aga pulbriks. URETEKi materjalidel neid puudusi ei ole ning need ei allu ka pinnase keemiliste koostise mõjudele. Kõik reaktsiooniks vajalikud komponendid segunevad sissepritsel, reaktsiooniaeg on prognoositav ja kontrollitav ning reaktsioon ei olene välisteguritest.

Pinnasekihid võivad paisuda ja kahaneda, kui nende niiskusesisaldus muutub. Vundamendi tugevdamisel betooniga moodustub jäik struktuur, mis pinnase veesisalduse muutumise ajal tõuseb ja langeb. Pinnase pideval vertikaalsel ja horisontaalsel liikumisel tekivad praod ja ehitisealune struktuur kannatab. Pinnasekihtide ebaühtlus suurendab objekti purunemise ohtu veelgi.

Silikaatimine ja tsemendisegude kasutus on keelatud mitut tüüpi pinnaste puhul, näiteks poorsetel pinnastel pinnasevee tõttu, mis teeb nõutavate omaduste saavutamise nende segude abil võimatuks. Pinnase keemilise koostise tõttu ei pruugi silikaat- ja tsemendisegud omandada vajalikku vastupidavust ning võivad muutuda pulbriks, mis pinnase kandevõimet veelgi halvendab.

Tsementimise (ja silikaatimise) eelised:

 • on olemas traditsiooniline inseneritehnika ja teadmised;
 • lai tehniline rakendus, kuna selle kohta on sõjajärgsetest aastatest alates kirjutatud ja kaitstud palju teoreetilisi töid.

Tsementimise (ja silikaatimise) puudused:

 • võib olla aeglane, sest tulemus ei ole prognoositav isegi pärast projekti kinnitamist;
 • must töö, kuna tsemendi käitumine vedelas olekus ei ole varjatud tingimustes prognoositav. Seda võib järeldada, vaadates tsementimistööde tehniku tööriideid;
 • töömahukas protsess, mis nõuab suurt hulka personali;
 • tulemust, kas lahendus töötab või mitte, saab kontrollida alles mõne aja pärast. See tähendab, et projekt on enamasti pikaajaline;
 • savistes või muudes liikuvates ja ajaga muutuvates pinnastes ei ole tsementimine võimalik, kuna sellega ei kõrvalda probleemi põhjust;
 • tasandamise ja konstruktsioonide tõstmise tulemus ei ole prognoositav.

URETEKi lahendus:

See on moodne ja läbiproovitud hoone vundamendi tugevdamise meetod (alates 1978. aastast). Meetod hõlmab ökoloogiliselt neutraalse vaigu sissepritset vundamendi alla läbi väikeste avade (12–32 mm). Vaik sisestatakse pinnasesse, kus see paisub kuni kõvastumiseni, täites seejuures kõik tühimikud ja õõnsused. Aja jooksul, mil vaigu sissepritse jätkub, tõuseb võimalusel maja või muu konstruktsioon kõrgemale.

Protsessi kontrollivad tähelepanelikult tehnikud väga tundlike laserriistade abil. Vaigu valem valitakse hoolikalt vastavalt ilmastiku- ja pinnaseoludele ning püstitatud eesmärkidele.

URETEKi eelised:

 • töökoha puhtus: kaevetöid pole vaja teha, mis tähendab, et puuduvad mustus ja jäätmed;
 • operatiivsus ja kiirus: enamik projekte viiakse ellu kahe-kolme päevaga;
 • tööd ei vaja suuremat ettevalmistust ja klient võib tööde ajal jätkata objekti kasutamist.

See on üle 35 aasta jooksul kogu maailmas läbi proovitud vundamentide tugevdamise meetod ja teie objekti tuleviku kaitse.


Märksõnad

Raudteerööbaste stabiliseerimine ja pinnase tihendamine URETEK tehnoloogia abil

URETEKi geopolümeeride sissepritse tehnoloogia võimaldab teha raudtee muldkeha remonti kõige lühema ajaga, muutmata seejuures rongiliiklust.

Geopolümeervaigud aitavad vajunud killustikukihti tugevdada ja stabiliseerida, samuti raudteetunnelite, vaksalite, jaamade, ülesõidukohtade ja depoode betoonplaate tasandada ning need vajaduse korral projekteerimiskõrgusele tõsta.

Raudteetaristu koosneb paljudest objektidest, mille hulka kuuluvad raudteerööbastega lõigud, samuti tunnelid, sillad, vaksalid ja jaamad, depood, vaguniremonditehased jne. Kõik need objektid kannatavad rongiliikluse põhjustatud koormuse all, samuti mõjutavad neid ilmastikunähtused ja pinnaseveed.

Ehituspõhimõte näeb ette killustikukihist aluspõhja rajamist enne rööbaste paigaldamist. Raudtee muldkeha tehakse puistematerjalist (näiteks killustikust). Rööbaste ja killustiku regulaarne koormamine toob kaasa selle, et raudteerööbaste eri lõigud vajuvad ebaühtlaselt. Kui vajumine ületab lubatud piirnormi, muutub rööbaste asend ja raudtee kasutamine muutub ohtlikuks. URETEKi nüüdisaegset geopolümeeride sissepritse meetodit kasutades piisab rööpapaari ohutu seisundi taastamiseks ja killustikukihi tugevdamiseks vaid mõnest tunnist.

Raudteemulde killustikukihi stabiliseerimine

Tänu geopolümeeride kasutamisele on võimalik raudteerööbastealust pinnast tugevdada ja killustikukihi vajumine peatada ilma rööpaid ja liipreid lahti monteerimata. Seejuures pole rööbastee muldkeha stabiliseerimiseks vaja teha killustiku juurdepuistet. Piisab, kui sisestada geopolümeervaik otse raudteemuldesse või selle all olevasse pinnasesse. Geopolümeermaterjal paisub ja avaldab vertikaalsuunas survet, mis on vajalik rööpapaari tõstmiseks projekteerimiskõrgusele.

Raudbetoonplaatide tõstmine

Mitmes ühendustee lõigus (ülesõidukohad, tunnelid, vaksalid, jaamad, depood jne) monteeritakse rööpapaar raudbetoonplaatidele. Ka niisugused plaadid võivad pinnasevee taseme muutumise või drenaažisüsteemide häiretest tulenevate pinnaseuuristuste tõttu vajuda.

Betoonplaatidega lõike saab samuti tasandada ja stabiliseerida, kasutades aluspinnase tugevdamiseks URETEKi tehnoloogiat. Selleks tehakse geopolümeeride sissepritse läbi betoonplaati puuritud avade. Plaatide ja rööbaste muldkeha lahtimonteerimine ei ole seejuures vajalik. Pinnast raudbetoonplaadi all suurel sügavusel tugevdatakse Deep Injectioni meetodil, plaatide otseseks tõstmiseks ja tasandamiseks kasutatakse aga Slab Liftingi meetodit.

Geopolümeeride sissepritse spetsiifika

Geopolümeeride sissepritseks puuritakse raudteemulde killustikukihti või raudbetoonplaatidesse 12–16 mm läbimõõduga augud. Geopolümeermaterjal sisestatakse mööda voolikuid läbi 8–14 mm läbimõõduga torude. Kohe pärast sissepritset geopolümeermaterjal paisub, täidab pinnases olevad tühimikud ja õõnsused ning tagab konstruktsioonide tõusu ja stabiliseerimise. Elementide tõstmise protsessi kontrollitakse reaalajas laserloodi abil.

Vajaliku vastupidavuse omandab geopolümeer vaid 15 minutiga. See võimaldab teha kõik tööd kiiresti ja rongide sõidugraafikut muutmata.


Märksõnad

WhatsApp Icon Võta ühendust WhatsAppis
Tasuta konsultatsioon +372 506 5959