Kadri, Author at URETEK Baltic

Narva mnt sõidutee aluspinnase stabiliseerimine, kandevõime taastamine ja vajumise peatamine


Märksõnad

Vajunud teelõigu stabiliseerimine, pinnase tihendamine ja kandevõime taastamine


Märksõnad

URETEK tehnoloogia abil lahendatavad probleemid tööstus- ja ehitusplatvormidel

Ehitus- ja mäetööstuse platvormidel on seadmete töökindluse puudumise põhjuseks sageli nende halb kvaliteet või siis on need konkreetseks tööks sobimatud. Tihtipeale võib probleem aga olla seotud ka maapinna vajumisega.

Ka väikesed vajumise tagajärjel pinnases tekkinud kõrvalekalded võivad täpsust nõudvate masinate ja mehhanismide töös häireid põhjustada ning seadmeid liigselt koormata. Kokkuvõttes võib selline olukord põhjustada töös märkimisväärseid häireid ning olla ka rahaliselt kulukas. Kui probleemile ei pöörata tähelepanu, võib seade koguni puruneda, mille tagajärjeks on tööseisak ja kulukas remont (tehniline hooldus), tootlikkuse langus ja mõnel juhul ka ohurisk.

Võimalike probleemide esimesed tunnused

Jaoskonna operaatoril soovitatakse kontrollida seadme samateljelisust. Sagedaste hälvete hulka kuuluvad:

  • seadme tekitatav ebatavalise kõlaga müra;
  • tehnika ebanormaalselt kiire kulumine, eriti konveierilintidel ja kraanateedel;
  • rööbasteede ja masinaaluste pindade ülemäärane kulumine liigse vibratsiooni tõttu, mis põhjustab pinnase vajumist.

Vajumise (maapinna järkjärgulise varisemise, tihenemise või allavajumise) levinuimad põhjused on drenaažiga seotud probleemid, halvasti tihendatud täitematerjal ja mehaaniline vibratsioon.

Varane vastumeetmete rakendamine on olulise tähtsusega

Alati on soovitatav peatada pinnase vajumine enne seadme rikkiminekut, sest see võimaldab minimeerida kulutusi tööseisakule ja remondile. Tänapäevaste pinnasetehniliste meetodite abil on seda lihtsam ja kiirem teha, kui paljud aimata oskavad. Näiteks on URETEKi vaigu sissepritse tehnoloogia usaldusväärne, mugav, tõhus ja kulu efektiivne alternatiivlahendus traditsioonilistele meetoditele nagu betoneerimine või tsementimine. URETEKi tehnoloogia puhul sisestatakse vaik madala rõhu all tihendusest laiali vajunud, lõhutud struktuuriga või ebapüsivasse pinnasesse või kivimisse, et neid tugevdada. URETEKi operatiivset ja tõhusat tehnoloogiat saab rakendada ka olukorras, kus ehitusplatvormi töösse ei ole võimalik sekkuda. Olenevalt mahust võtab protseduur kuni mõni päeva ning seda saab teha paralleelselt ehitustöödega ja ilma vahepausideta. Just see teeb meetodi paindlikuks.

URETEKi tehnoloogias kasutatavad kerged ja samas vastupidavad vaigud on säästlikud ja keskkonda vähe koormavad ning abiks väga erinevate tehnoloogiliste ja geotehniliste ülesannete täitmisel. Rakendusvaldkonnad on näiteks kütusepaakide, maa-aluste hoidlate, veesurvetorude, sademeveetorude ja tunnelite kasutuselt eemaldamine, samuti suurte õõnsuste, tühimike ja isegi mahajäetud kaevanduste massiga täitmine.


Märksõnad

Kõik praod pole ühesugused. Probleemi põhjuse määramisel on tähtis arvestada pragude tüüpi, suurust ja asukohta

Sugugi kõik praod pole ühesugused. Probleemi põhjuse määramisel, samuti lahenduse otsimiseks on tähtis võtta arvesse pragude tüüpi, suurust ja asukohta.

Samuti põhineb hinnang taastamisprojekti edukusele otseste ja kaudsete eeliste, puuduste ja riskide kombinatsiooni hindamisel.

Erinevat tüüpi praod seintes

Kõige levinumad pragude tüübid on:

  • sisemised praod, mis kahjustavad kipskartongi, krohvi, tellismüüritist või monoliitplaate;
  • välised praod tellismüüritises (ja muus kivimüüritises), monoliitplaatides või välisseinte krohvis.

Kui praod on maja seintesse ilmunud ootamatult (mitte segi ajada pragude ootamatu avastamisega, sest te pole neid pika aja jooksul lihtsalt märganud), siis võivad need viidata sügavamale probleemile konstruktsioonis.

Juuksekarva tüüpi väiksemaid mikropragusid leidub seintes üpris tihti ning need ei tekita kinnisvaraobjekti omanikus tavaliselt muret. Suuremad praod, mis algavad akendest, ukseavadest või hoone nurkadest, võivad aga viidata, et hoone vundament on vajunud või kaotanud projekteeritud vastupidavuse, mille tulemusel vajub kogu hoone või selle osa allapoole.

Pöörake tähelepanu sellele, kas pragu on lahti läinud või mitte, kas see on horisontaalne või vertikaalne, siksakiline, astmeline (näiteks tellismüüritises) või järgib liitekohtade jooni sõlmedes. Kui prao laius on kas või ühes kohas 5 mm või enam või te märkate täielikku eraldumist sõlme konstruktsioonis (tellistevahelises segus või tsemendis), siis on soovitatav pöörduda professionaalse nõustaja poole. Muudel juhtudelgi ei maksa lagunemise ilminguid tähelepanuta jätta. Igal juhul tuleks koostada jälgimisplaan ning konstruktsioon vähemalt kord kuus üle vaadata, fikseerides selle seisundi ülevaatuse hetkel.

Taastamine

Kui peamise põhjusena on välja selgitatud vajumine (pinnase vajumine) või kandevõime vähenemine, tuleb alati mitu lahendust läbi mõelda. Nende hulka kuuluvad traditsiooniline tugevdamismeetod ja mitteinvasiivne sissepritsemeetod, mis on märksa operatiivsem ja keskkonnahoidlikum, lisaks tulemuslikum.

URETEKi vaigu sissepritse meetod on välja töötatud nii, et seda saab kasutada täpselt vajunud ehitisealuse pinnase ja aluspõhja nõrkades kohtades. Kasutades kirurgiaga sarnanevat meetodit, tõstetakse pinnase kandevõimet ning ühtlustatakse ja tasandatakse hoone alust. Kas seinapraod kaovad täielikult või mitte, oleneb pragude suunast ja pinnase seisundist hoone all. Põhiküsimus on, kas konstruktsioon on võimeline vastu võtma õgvendusjõudu. Enamikul juhtudel võib maju ja konstruktsioone URETEKi tehnoloogia abil uuesti loodi ajada päevaga, kusjuures protsessi kontrollitakse pidevalt, kasutades täpsuse tagamiseks laserloodi.

Odav viis jälgimiseks

Igapäevaelus kasutatakse konstruktsioonide muutumise jälgimiseks professionaalsete seadmete kõrval spetsiaalset indikaatorlinti, mis kinnitatakse seinas olevatele suurematele pragudele. See visuaalne indikaator on üks paljudest mõõtmismeetoditest, mida spetsialistid kasutavad muutuste jälgimiseks ka kogu taastamisprotsessi jooksul. Isegi treenimata silmaga on võimalik näha indikaatori liikumist või deformatsiooni konstruktsiooniosadel, mille peale see on paigaldatud. Liikumine tekib konstruktsiooniosade liikumise või deformatsiooni tagajärjel. Indikaator võib näidata ka, kuidas konstruktsioon liigub vastuseks vundamendi taastamisele, sealhulgas suunale ja tõusu astmele.

Siiski tuleb arvestada, et indikaator on keskkonnatingimuste suhtes väga tundlik. Niiskus, temperatuurikõikumised ja muud välismõjud võivad kinnitust rikkuda ning objektiivset infot moonutada. Parimate pikaajaliste tulemuste saavutamiseks pärast taastamistöid on soovitatav korraldada hoone seisundi geodeetiline järelevalve ning sõlmed ja konstruktsioonid regulaarselt üle vaadata.


Märksõnad

Kortermaja vajumise peatamine ja pinnase tihendamine uuselamu rajoonis


Märksõnad

Eramaja vajunud betoonpõranda tõstmine, pinnase tugevdamine ja vundamendi stabiliseerimine


Märksõnad

Eramaja vundamendi tugevdamine ja pinnase tihendamine


Märksõnad

WhatsApp Icon Võta ühendust WhatsAppis
Tasuta konsultatsioon +372 506 5959